Gjenspeiler Stortinget befolkningen på en representativ måte?

«Dersom denne utviklingen fortsetter kan vi risikere å få et enda mer elitepreget parlament enn tidligere. Det vil neppe være heldig for det norske demokratiet,» skriver Eirik Løkke.