Ja, norske verdier og vaner er under press

«Løsningen er ikke å lengte tilbake. Nesten alt er tross alt bedre i dag enn det var før,» skriver Kristin Clemet.