Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet

«Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til,» skriver Lars Kolbeinstveit.