Hvem får lov til å yte velferdstjenester etter valget?

«Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten.