Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene.

«Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke,» skriver Bård Larsen i Aftenposten.