Merkelig holdning til representativt demokrati hos Fremskrittspartiet

«Problemet med at små partier får «vetorett» forsvinner ikke selv om sperregrensa heves,» skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund.