Drømmen om handelsavtaler

«Små land som Norge blir den svake part i konflikt med andre land. Vi er tjent med brede regelverk som EØS-avtalen,» skriver Steinar Juel i Dagens Næringsliv.