Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn.

«Høyresiden i Europa er i sterk fremvekst. Men for liberalt innstilte borgerlige er ikke det særlig gjevt,» skriver Bård Larsen.