Økt skatt til de rike ga økt ulikhet

«Mange vil gi skattepolitikken skylden for økt ulikhet. De har sannsynligvis rett, men på en annen måte enn de tror,» skriver Haakon Riekeles.