Nå må alle gode krefter forenes

Med valget av Donald Trump kan vi ikke lenger ta det liberale demokratiet som en selvfølge. Eirik Løkke i Aftenposten.