Georg Apenes

BOK: Georg ApenesGeorg Apenes‘ virke i det norske samfunn har vært omfattende. Han har markert seg som jurist, pressemann, forfatter, stortingspolitiker og i de siste tyve årene av sitt arbeidsliv som Datatilsynets profilerte direktør. Apenes var også kjent som en fremtredende samfunnsdebattant. Verdisynet hans var konservativt og tradisjonsorientert, men han kunne på enkeltområder samtidig være liberal helt ut mot det radikale. Denne særegne miks var karakteristisk for ham og livgivende for det offentlige ordskiftet.

Georgs bok ble utgitt idet Georg Apenes fylte 70 år og gikk av fra stillingen som direktør i Datatilsynet i 2010. Under hans ledelse ble Datatilsynet en særegenhet i norsk statsforvaltning – en etat som i helt sjelden grad ble båret frem av en markant personlighet.

Artiklene i denne boken er skrevet av personer som alle verdsetter Apenes‘ samfunnsinnsats. De behandler en krets av temaer som har vært sentrale for ham: menneskerettigheter, sivilsamfunn og politikk. I sum fanger de opp meget av det som var Georg Apenes‘ engasjement. Samtidig reiser de ny debatt på viktige områder.

Georg Apenes vil bli dypt savnet av alle i Civita.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »