Francis Fukuyama besøkte Civita

Stanford-professor Francis Fukuyama besøkte torsdag morgen Civita.

I innledningen snakket han om strukturelle utfordringer i USAs politiske system. Fukuyama forklarte hvordan amerikansk politikk i økende grad er blitt polarisert, og hvordan skarpere fronter i Kongressen gjør det vanskeligere å få gjennomført politikk. Dette skyldes bl.a. såkalte «checks and balances», som gjør det enklere for et politisk mindretall å blokkere reformer.

På Civita-møtet diskuterte han også hvordan demografiske endringer vil påvirke amerikansk politikk i fremtiden og hvordan det neste presidentvalget vil påvirke amerikansk utenrikspolitikk. Han understreket at vi neppe vil oppleve store endringer i utenrikspolitikken, uansett hvem som vinner valget i 2016.

Fukuyama_3

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »