Gi alle foreldre like rettigheter

«Kutt kontantstøtte og engangsstøtte. Gi heller alle foreldrepenger når de får barn. Studenter og hjemmeværende bør likestilles med yrkesaktive,» skriver Mathilde Fasting i Vårt Land.