NYTT CIVITA-NOTAT: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Av Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita

 

Solberg-regjeringen har kommet til enighet med Venstre og Kristelig Folkeparti om å kutte klimagass-utslippene med minst 40 prosent innen 2030, ved at Norge slutter seg til EUs klimarammeverk. Det hever ambisjonsnivået fra det som tidligere er vedtatt.

Dagens bilavgifter har flere målsetninger. Hvis det er ønsket at bilavgiftene i større grad skal stimulere til en miljøvennlig bilpark, bør innretningen av avgiftene endres.

Dette notatet foreslår en klimafokusert omlegging av bilavgiftene som vil sikre vesentlige reduksjoner i klimagassutslippene sammenlignet med en videreføring av dagens bilavgiftssystem.

Last ned og les notatet her:

Civita-notat_04_2015

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »