Vi må ikke fire én tomme

«Krav om frihet – som ytringsfrihet og personvern – vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet. Norske myndigheters håndtering av forrige karikaturstrid var uttrykk for at prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kom til kort overfor en serie pragmatiske tiltak,» skriver Lars Fr. H. Svendsen i Bergens Tidende.