Ytringsfrihet – 10 essays

Debatten om ytringsfrihet er sammensatt, og uklarheter omkring dens begrunnelse og mål bidrar noen ganger til en debatt hvor en snakker forbi hverandre. Samtidig tvinger uklarhetene frem tydeligere definisjoner av hva man mener når man snakker om ytringsfrihet. Bidragsyterne til denne antologien skriver om ytringsfrihetens begrunnelser og dens dilemmaer. Boken kan bestilles eller lastes ned gratis her.