Civita søker økonomer og statsvitere

Civita søker økonomer med interesse for klima og/eller skatt og for norsk økonomi generelt.              

Vi ser etter økonomer som kan kombinere faglig dyktighet, tverrfaglig samarbeid og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten. Også statsvitere med kunnskap om kvantitative metoder er av interesse. 

Ta kontakt med Marius Doksheim (marius@civita.no) eller Kristin Clemet (clemet@civita.no), hvis du er interessert, eller hvis du vet om noen du tror vil passe. Vi tilbyr et interessant miljø og gode betingelser.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »