Mikhail Khodorkovsky, Marina Nemat, and Yang Jianli: Fellow Prisoners of Conscience

Earlier this year the former Russian prisoner of conscience Mikhail Khodorkovsky released his book, My Fellow Prisoners. Mr. Khodorkovsky was joined by the Chinese dissident Yang Jianli and the Iranian-born author, Marina Nemat, both of whom spent years as political prisoners. Each of the three featured speakers is a prominent former political prisoner.

At this Civita breakfast meeting Wednesday 22nd of October the panelists discussed the human costs of promoting freedom in authoritarian states and the importance of expressing solidarity with the prisoners of conscience of today.

See the introductions here:

 

See the debate here:


Civita er er en av Oslo Freedom Forums partnere, sammen med Amnesty International, Plan Norge, LIM og Den norske Helsingforskomité. Les mer om årets Oslo Freedom Forum her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »