De svakeste har ingen glede av sykelønn

«En reduksjon av sykelønnen må være nøye gjennomtenkt, uheldige effekter bør kompenseres, hvordan man innretter incentiver, hvordan vi fordeler byrden må planlegges godt – og på god avstand fra en politisk hysterisk situasjon hvor statsbudsjettet skal settes i balanse,» skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit om Anniken Hagelunds bok «Sykefraværets politikk».