Frokostmøte i Bergen 7/3: Er Norge forberedt på fremtiden?

Den forrige regjeringens perspektivmelding viser at dagens velferdsstat ikke er bærekraftig. Dersom vi bare viderefører dagens velferdsnivå og arbeidsinnsats, vil vi få et underskudd på statsbudsjettet om 50 år tilsvarende seks prosent av BNP for fastlands-Norge eller 140 milliarder kroner.  Hva skal til for å gjøre velferdsstaten mer bærekraftig i fremtiden? Må vi jobbe mer, betale mer i skatt eller kutte i velferden? Eller er det helt andre tiltak som skal til?

Panelet_070314web2

I panelet var: Leder i Civita, Kristin Clemet, adm. direktør for Bergen Næringsråd, Marit Warncke, leder av SV, Audun Lysbakken og professor ved NHH, Victor Norman.

Møtet var i samarbeid med Bergen Næringsråd.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »