Politikeres habilitet og uavhengighet

«Det har blitt langt flere habilitetsuttalelser fra Lovavdelingen som gjelder statsrådene i Stoltenberg-regjeringens andre periode sammenliknet med dens første. Det kan tyde på at det blir mer nettverk og elitesirkulasjon, jo lenger man sitter i regjering, og at det derfor kan være sunt med et skifte av og til,» skriver Torstein Ulserød i Morgenbladet, i et svar til Susanne Skjørberg.