Sosial dumping og den norske modellen

«Norge må legge til rette for arbeidsinnvandring, og sørge for at tiltakene mot sosial dumping ikke hindrer ”sosial jumping”», skriver Marius Doksheim i Minerva.