Nytt Civita-notat: Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon er skadelig, både for bedriftene selv, for demokrati og for utvikling. Det er derfor viktig at norske multinasjonale selskaper i størst mulig grad etterlever nulltoleransen mot korrupsjon. Likevel bør vi stille spørsmål ved om ressursene som ligger til grunn for næringslivets etterlevelse av den norske lovgivningen er tilstrekkelige.

Dette notatet tar for seg korrupsjon i utenlandsinvesteringer og noen essensielle spørsmål rundt korrupsjons-debatten i Norge: Er norske investorer mindre korrupte enn andre investorer i utenlandsinvesteringer? Hvorfor blir ikke Norge rangert som verdens minst korrupte land? Hva kan bli bedre?

Last ned og les notatet her: Civita-notat_4_2013

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »