Ikke-sosialistisk samarbeid

Av Kristin Clemet, leder i Civita 

 

I sin leder 5. februar skriver Vårt Land flere ting om meg som er feil. Jeg er ikke «en av arkitektene bak det borgerlige samarbeidet som nå lover å skaffe landet en ny regjering», slik Vårt Land skriver.

Jeg har heller ikke «ivret for en mest mulig konkret politisk plattform før valget». Og jeg mener ikke at «intetsigende debatter (…) kan forebygges med å forhandle frem en borgerlig samarbeidsplattform».

Mitt anliggende, i et intervju i Aftenposten, er kun at jeg tror at det alt i alt ville være en fordel om de fire partiene på ikke-sosialistisk side ble enige om «noen få punkter» før valget – fordi det kan gjøre potensielt vanskelige saker i valgkampen mindre vanskelige, gi økt troverdighet blant velgerne og signalisere en politisk retning.

Som et mulig punkt man kunne avklare, nevner jeg handlingsregelen. Uenighet om handlingsregelen er en potensielt vanskelig sak for opposisjonen i valgkampen – om enn ikke like vanskelig som for eksempel EØS og Nato var, og delvis er, for de rødgrønne.

Oljeboring i nord, som Vårt Land nevner, er en svært vanskelig sak – men ikke en spesielt vanskelig valgkampsak, ettersom situasjonen er den samme både for regjeringspartiene og opposisjonen.

Innlegget er på trykk i Vårt Land 6.2.13.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »