Jernladyen

 

På Minervanett skriver Torbjørn Røe Isaksen om Margaret Thatcher. Artikkelen er en forkortet versjon av presentasjonen av Thatcher i boken Konservatisme.

«Thatchers diagnose var klar: Sosialismen var i ferd med å ødelegge Storbritannia. Reguleringene kvalte næringslivet, fagforeningene gjorde de folkevalgte til latter og svekket statens autoritet, og i utenrikspolitikken bøyde man kne for kommunismen. Det var et dramatisk behov for grunnleggende og gjennomgripende reformer.»

Les artikkelen her.

 

Artikkelen er hentet fra Konservatisme:

Konservatisme

Av Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse (red.)

Konservativ tenkning er i ferd med å få en renessanse i Europa. Denne boken gir et svært interessant grunnlag for å forstå dagens konservative politikk i Norge og internasjonalt, og dens bakgrunn.

Denne boken har som mål å vise hva politisk konservatisme er, og presenterer noen av dens viktigste tenkere fra Aristoteles til Adenauer, fra Tocqueville til Thatcher. «Konservatisme» inneholder en rekke norske oversettelser av sentrale tekster i konservatismens idéhistorie, hvorav flere ikke er utgitt på norsk tidligere.

Boken kom i stand etter et initiativ fra Civita og er utgitt av Universitetsforlaget med støtte fra Civita og Fritt Ord.

Boken finnes i bokhandelen og kan også bestilles via Universitetsforlaget her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »