Phillip Blond, Red Tory

Eirik Løkke, prosjektmedarbeider i Civita, skriver om konferansen «Big Society and Europe», arrangert av den britiske tankesmien ResPublica, som ledes av Phillip Blond:

«Phillip Blond er en annerledes konservativ enn tradisjonelle britiske toryer. Blond kritiserer like gjerne høyresiden som venstresiden – høyresiden fordi de er for lite opptatt av “social justice” og i den grad de er det, foreskriver feil medisin. Blonds hovedkritikk av venstresiden er deres ønske om å sentralisere, standardisere og utforme en “one size fits all”, hvilket verken er ønskelig eller hensiktsmessig i et samfunn som består av ulike individer, grupper og småsamfunn med tilpassede behov.»

Les artikkelen hos Minerva.

Blonds bok Red Tory er for tiden en av de bestselgende bøkene på den britiske høyresiden. Hans tanker oppsummeres også i denne talen ved oppstarten av ResPublica.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »