RETTIGHETER: Retten til eiendom

 

«Ordinær menneskerettighetstenkning er stadig mer fiendtlig innstilt til beskyttelsen av privat eiendom og oftere mer mottakelig for ideer som står i konflikt med retten til eiendom, som økonomiske-, sosiale- og kulturelle rettigheter. De som mener at menneskerettigheter er avgjørende for frihet og velstand, og at retten til eiendom er en viktig menneskerett, bør fokusere sin innsats på å styrke beskyttelsen av retten til eiendom,» skriver sjefjurist i CEPOS Jacob Mchangama i Cato Policy Report.

Les hele artikkelen her.

Les også Civita-notatet Privat eiendomsrett og de fattigste:

 

Rapporten International Property Rights Index er en omfattende sammenstilling av forskjellige lands eiendomsrettigheter. Årets utgave, den femte i rekken, bekrefter nok en gang at koblingen mellom økonomisk fremgang og eiendoms-rettigheter er sterk. Samtidig viser rapporten på nytt at eiendomsrettighetene varierer svært mye mellom forskjellige land. De fleste utviklingsland har jevnt over svake eiendomsrettigheter, som ofte ikke gjelder for alle innbyggerne i landet – og da spesielt ikke for de fattigste. Men eiendomsrett gir makt gjennom eierskap, ved at innbyggerne kan benytte og tjene på eiendommen. Slik skapes arbeidsplasser, inntekter og vekst. Økonomen Hernando de Soto har derfor utvidet sitt virkefelt fra å være en økonom med en spennende teori, til å bli en aktivist for styrkede private eiendomsrettigheter rundt omkring i verden. Dette notatet gir en enkel oversikt over rapporten og de Sotos ideer og arbeid.


Last ned notatet her…

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »