KONFERANSE: Følg Oslo Freedom Forum liveMenneskerettighetskonferansen Oslo Freedom Forum samler Nobelprisvinnere, statsledere, menneskerettighetsaktivister, overlevende og entreprenører. Fjorårets konferanse ble av The Economist kalt "a spectacular human rights festival…on its way to becoming the human-rights equivalent of the Davos economic forum." Innlegg og diskusjoner blir livestreamet på www.OsloFreedomForum.com. Civita er en av konferansens norske samarbeidspartnere, sammen med blant annet Amnesty, Plan og Helsingforskomiteen.

Les mer om og følg konferansen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »