TJENESTER: Hjelp i hjemmet – hva er galt med det?"Når sølvpuss for de rike blir hovedsaken i debatten om skattefradrag
for tjenester i hjemmet – ja, da er debatten på villspor. Civita har i
dag lansert et notat om temaet, der vi foretar en grundig gjennomgang av
erfaringene med den svenske ordningen med skattefradrag og drøfter
argumenter for og mot en tilsvarende ordning i Norge. Det viktige er
selvsagt ikke å lage lukrativ ordning for de rike. Det viktige med en
slik ordning er for det første at det skaper nye arbeidsmuligheter. For
det annet er det en ordning som kan hjelpe mennesker over i den
regulerte delen av økonomien." Det skriver Kristin Clemet på sin blogg.

Les innlegget her.
Civitas notat om skattefradrag for tjenester i hjemmet finnes her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »