NY BOK: Tre essays om Kristendemokrati

"I regi av tankesmia Civita har David Hansen sammen med professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary og førsteamanuensis i sosiologi ved Høyskolen i Oslo Pål Veiden utgitt en essaysamling som utfordrer KrF til å gjenfinne sin borgerlige identitet," skriver DN i dag. Politiske ideer, deres opprinnelse og begrunnelse, vekker stadig interesse. Som den liberale tankesmien i Norge er Civita opptatt av å representere bred borgerlig politisk tenkning, uavhengig av de politiske partiene. Denne essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere borgerlig idétradisjon.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »