IDEER: Sivilsamfunnet trenger medborgere"Ett samhälle – något helt annat än staten – kan bara uppstå och frodas
med självständiga människor, som på egen hand kan fundera över sin
omgivning och uppgift i världen. Sådana människor blir aldrig passiva
mottagare från en stat som påstår sig veta deras bästa. De kommer inte
heller bara att se sig som skattebetalare, som enbart ska ha valuta för
pengarna. Därför är det istället det kritiska, engagerade
medborgarskapet som måste vara kärnan i det borgerliga projektet,"
skriver Svenska Dagbladet på lederplass.

Les lederen her. Artikkelen er en del av en debatt om Timbro-rapporten Det borgerliga samhället: i tur och retur?, skrevet av Lars Trägårdh. Se også Håkon Lorentzens Civita-bok Moraldannende kretsløp.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »