NYTT CIVITA-NOTAT: Privat eiendomsrett og de fattigste

Rapporten International Property Rights Index er en
omfattende sammenstilling av forskjellige lands eiendomsrettigheter. Årets utgave, den femte i rekken, bekrefter nok en
gang at koblingen mellom økonomisk fremgang og eiendoms-rettigheter er
sterk. Samtidig viser rapporten på nytt at eiendomsrettighetene varierer
svært mye mellom forskjellige land. De fleste utviklingsland har jevnt
over svake eiendomsrettigheter, som ofte ikke gjelder for alle
innbyggerne i landet – og da spesielt ikke for de fattigste. Men
eiendomsrett gir makt gjennom eierskap, ved at innbyggerne kan benytte
og tjene på eiendommen. Slik skapes arbeidsplasser, inntekter og vekst.
Økonomen Hernando de Soto har derfor utvidet sitt virkefelt fra å være en økonom
med en spennende teori, til å bli en aktivist for styrkede private
eiendomsrettigheter rundt omkring i verden. Dette notatet gir en enkel oversikt over rapporten og de Sotos ideer og arbeid.


Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »