TV-DEKNING: Mindre politikk i media"Stadig flere studier viser at mediene overdriver fokuset på personer og
spill i politisk journalistikk. Men de er ikke villige til å ta
kritikken på alvor," skriver Eirik Vatnøy på Minerva.as, og tar spesielt
for seg programmet "Kristiansen og Strand". Vatnøy skrev i fjor
pamfletten Velg! 09 Journalistikk og retorikk i norsk valgkamp.

Les artikkelen hos Minerva. Pamfletten kan lastes ned eller bestilles her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »