ØKONOMISK FRIHET: Indeks 2011Også i år gir den amerikanske tankesmien Heritage Foundation ut sin Index of Economic Freedom. Hong
Kong, Singapore og Australia topper, mens Norge er på en 30. plass.
Høyest plasserte nordiske land er Danmark på en 8. plass. De skiller seg
fra Norge først og fremst ved å ha et friere arbeidsmarked.

Utforsk indeksen hos Heritage.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »