IDEALISTENE: Oppslag og rettelser"I boka «Idealistene» dokumenterer historikeren Bård Larsen hvordan autoritær eller unnfallende tankegang satte sitt preg på venstresida… Andres synder opphever ikke egne feilgrep. SV vil gjøre hele venstresida en tjeneste om partiet foretar et eget oppgjør med fortida, og ikke bruker andre som lynavleder," skriver John Olav Egeland i Dagbladet. En rekke andre medier omtaler også boken – her er en oversikt.

Egelands kommentar, Idealenes klappfelle, er publisert i Dagbladet.
Astrid Mæland intervjuer Larsen for Dagbladet.no.
Dagens Næringslivs Kjetil Wiedswang skrev onsdag kommentaren Rød idealisme.
Klassekampens leder, under overskriften Selektivt, er mer avmålt.
Høyres Torbjørn Røe Isaksen utfordrer Bård Vegar Solhjell, som skrev tirsdag, om Det autoritære svermeri.
Bård Larsen deltok i Dagsnytt 18 med Snorre Valen, Bård Vegar Solhjell og Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg er boken omtalt i papirutgaven av Aftenposten og Dagsavisen.

Rettelser i boken:

I førsteutgaven av boken har det sneket seg inn enkelte arbeidsuhell. Vi er glade for alle rettinger som kommer inn, disse vil bli rettet opp til andreopplaget.

 

På side 20 står det at Edmund Wilson var en britisk historiker. Han var amerikansk litteraturviter og essayist.

På side 34 blir organisasjonen Kvinner for Fred feilaktig nevnt som medlemmer av World Peace Council.

På side 103 blir det oppgitt at Franz Fanon ga sin støtte til Baader Meinhof i 1973. Dette stemmer ikke. Fanon døde i 1961. Derimot var Baader – Meinhof- gruppene inspirert av Franz Fanon.

I noten på side 227 kan det gis inntrykk av at Egil Fossum var med på å bygge opp PRIO. Han var student der og ikke sentral i oppbygningen.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »