BOK: Norsk og moderneEirik Vatnøy skriver om Gunnar Skirbekks bok Norsk og moderne: "Det
Skirbekk vegrer seg for å si ― trolig fordi han ikke liker å forplikte
seg til et standpunkt for hva han kaller politiske liberalisme ― er at
den norske moderniseringen på 1800-tallet var liberal i alle ordets
betydninger. Dette innebærer ikke hemningsløs markedsliberalisme i
kapitalismens gjennombruddstid, men en sterk tro på at frihet og ansvar
vil bringe samfunnet videre. Kravet om religionsfrihet var ledsaget av
tiltagende religionskritikk, kapitalismens triumf var ledsaget av en
akademisk satsing på økonomifaget og statistikk, og folkebevegelsenes
krav om politiske rettigheter var på ingen måte revolusjonsromantisk. De
sentrale politikerne var uttalt liberale."

Les hele anmeldelsen i Minerva.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »