USA: Obama og ReaganThe Economist skriver om hva Obama kan og ikke kan lære av Reagans
presidentperiode: "Ronald Reagan would have turned 100 next month. That
may be one reason why the White House let it be known that when Barack
Obama spent his Christmas vacation in Hawaii, his holiday reading list
included Lou Cannon’s “President Reagan: the Role of a Lifetime”, a
whopping biography of more than 800 pages. But the Reagan story may be
on Mr Obama’s mind for other reasons as well."

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »