ASYL: Ulovlige Maria"Maria Amelie, Norges mest kjente og elskede ulovlige innvandrer, ble
arrestert i går kveld. Det holder ikke å skylde på politiet, det er
loven som må endres," skriver Anne Siri Koksrud på Minerva.as. "I stedet
for loven slik den er i dag, som skiller sylskarpt mellom de som er
innenfor og utenfor EØS når det gjelder å få lov til å bli i Norge selv
om man ikke er definert som flyktning, bør vi åpne for
oppholdstillatelse for ikke-EØS-borgere på andre grunnlag."

Les hele innlegget her.
Les også Civita-pamfletten om innvandring, Migrasjon og frihet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »