INNVANDRING: Nødvendig og uønsket"Innvandrere – ikke "gjestearbeidere" – som kommer for å arbeide vil
sannsynligvis integreres lettere enn mennesker som kommer som
flyktninger eller – enda verre – som later som de kommer som flyktninger
fordi de ellers ikke får adgang til rike lands arbeidsmarkeder. Men
europeiske velferdsstater har lettere for å behandle asylsøkere og andre
nyankomne som trengende klienter enn som mennesker på jakt etter en
jobb", skriver Ian Buruma, professor ved Bard College.

Les hele artikkelen her.

Se også Civita-pamfletten Migrasjon og frihet om samme tema.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »