PERSONVERN: Frykten for terror – en farlig følgesvenn?"Går vi på akkord med rettsstatens prinsipper – eller grunnleggende menneskerettigheter, som dypest sett må være de samme – i vår iver etter å vise handlekraft mot terror, vil effekten over tid bli motsatt av det man ønsker: dårligere terrorbekjempelse. Åpenhet og frihet bør ikke oppgis i et sikkerhetsperspektiv," skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i artikkelen "Frykten for terror – en farlig følgesvenn?" fra boken Til forsvar for personvernet
 

Last ned og les artikkelen her: frykten_for_terror__en_farlig_foelgesvenn


Truslene mot personvernet er blitt så omfattende og alvorlige at mange nå ønsker å ta sterkere til motmæle. Krav om frihet, privatliv og personvern vil alltid møtes med argumenter om sikkerhet og nytte. Prinsipielle argumenter for liberale rettigheter kommer ofte til kort. Bør vi reflektere mer over hvordan inngrep i personvernet forandrer samfunnet?

Til forsvar for personvernet tilbyr et perspektivrikt innblikk i personvernets historiske og nye utfordringer. Boken er et samarbeid med Universitetsforlaget og er utgitt med støtte fra Fritt Ord.

Boken kan bestilles på Universitetsforlagets hjemmeside her.

Se også Civita-tv fra frokostmøtet og boklanseringen tidligere i år, med tidligere direktør i datatilsynet Georg Apenes, riksdagsrepresentant Camilla Lindberg (fp), tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund og redaktør John Olav Egeland.

Les mer om personvern og datalagringsdirektivet på Civitas nettsider her:

PERSONVERN: Å overvåke seg selv

PERSONVERN: Mer sikkerhet – til enhver pris?

FILOSOFI: Hvorfor personvern?

PERSONVERN: Gjør overvåkning oss moralsk bedre?

PERSONVERN: Regjeringen må si nei til datalagringsdirektivet!

DATALAGRINGSDIREKTIVET: Vi må slåss mot overvåking

PERSONVERN: Stopp Datalagringsdirektivet stiftes

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »