INTEGRERING: Innvandrernes barn"Norskfødte med innvandrerforeldre ligger nærmere sine jevnaldrende
”norske” enn sine jevnaldrende innvandrere. Det gjelder både
sysselsettingen og forskjellene mellom kvinner og menn. Tar vi hensyn
til forskjeller i bakgrunn og utdanningsnivå, er det vanskelig å tolke
tallene til at det går rett på dunken. Samtidig ser vi indikasjoner på
at forskjellene mellom kvinner og menn øker når etterkommerne blir
eldre. Det er kanskje her den egentlige testen for integreringen kommer:
Vil kvinnelige barn av innvandrere komme like raskt tilbake i arbeid
som sine venninner i majoritetsbefolkningen?" Marius Doksheim skriver om
innvandrernes barn i arbeidslivet.

Les hele artikkelen på Minerva.as.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »