DEBATTEN: Pedersens debatteknikkPedersens debatteknikk
Av Kristin Clemet, leder i Civita.

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, har flere ganger gått til angrep på Høyre og Erna Solberg for noe jeg angivelig har sagt eller mener. Det gjør hun fordi hun mener at jeg er «Høyres husideolog» og «sier det partiet (Høyre) virkelig mener». Påstanden gjentas i Dagsavisen 28. oktober.

Jeg vet ikke hvorfor Pedersen gjør dette. Det er mulig hun er litt tungnem, eller kanskje hun bare er respektløs. Jeg er nemlig sikker på at hun vet at jeg gikk ut av regjering for fem år siden.

Hvis hun tenker seg om, vet hun sikkert også at jeg ikke er stortingsrepresentant, og at jeg ikke arbeider i eller for Høyre i dag. Tenker hun seg ordentlig godt om, vet hun antakelig også at jeg leder en tankesmie som heter Civita, som ikke er tilknyttet noe parti, og som har medarbeidere med bakgrunn i mange politiske partier og medarbeidere uten noen partipolitisk bakgrunn.

Jeg er dessuten sikker på at hun er enig med meg i at det er en grei ordning at folk kan slutte i politikken uten at de dermed også må slutte å være samfunnsengasjert. Og hun syns helt sikkert det er greit at man kan slutte i for eksempel Arbeiderpartiet og gå til for eksempel Fafo, Riksrevisjonen, Statoil, First House eller NUPI uten å bli beskyldt for å være partiets talsperson – og uten at partiet blir gjort ansvarlig for alt man sier og gjør.

Som Civita-leder debatterer jeg gjerne med Pedersen, hvis det er mine synspunkter hun er opprørt over. I så fall kan hun jo begynne med å gjengi meg og mine meninger riktig.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 2. november 2010.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »