ØKONOMI: En økonomi der ingen svetter"The claim that real wealth can only be achieved by making things falls
on receptive ears. You can’t have an economy of hairdressers, the saying
goes. Yet you can’t have an economy of steelworkers either. Mao Tse
Tung tried this: he encouraged the creation of backyard furnaces in
which peasants melted down pots and pans to meet national targets for
steel output. But the experiment is not generally regarded as a success.
The productivity of modern economies is based on the division of
labour."

Les John Kay i Financial Times.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »