VEKST: Innovasjon og rikdom"Vi har nå større velstand og mer innovasjon enn John Stuart Mill eller
Adam Smith noengang kunne forestilt seg. For å forklare det, må man
forklare hvor den stadige innovasjonen og den økende grensenytten kommer
fra. Det var ikke planlagt, dirigert eller beordret. Det oppsto,
utviklet seg, fra bunn, av spesialisering og bytte. Den økende
utvekslingen av ideer og mennesker, som er blitt mulig på grunn av bedre
teknologi, fyrte opp under den økende velstandsveksten det siste
århundret." Det skriver Matt Ridley, forfatter av The Rational
Optimist
, i Reason.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »