ØKONOMI: Fremtidens kapitalismeFinanskrisen og den relaterte gjeldskrisen vil forandre kapitalismen.
Men hvordan? "I fremtiden vil staten være mer aktiv som regulator og
tilrettelegger, men mindre aktiv på viktige områder som skole, helse og
pensjoner," skriver Marius Doksheim, rådgiver i Civita, på Minerva.as.
"Vi har havnet i en situasjon der vi vet vi trenger bedre fungerende
spilleregler, samtidig som vi har en velutviklet skepsis til dem som
skal bestemme dem."

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »