ULIKHET: The Spirit Level – falske sammenhenger?I boken The Spirit Level, som også har vært populær her i Norge,
hevder Richard Wilkinson og Kate Pickett at inntektsulikhet ikke bare
skader de fattigste, men hele samfunnet – uansett hvor rikt samfunnet
er. Men "av 20 statistiske funn vi har sett på, er 14 spuriøse eller
gale, og bare i ett tilfelle (sammenhengen mellom barnedødelighet og
ulikhet) er det liten tvil om at Wilkinson og Picketts hypotese er
riktig," skriver Peter Saunders i rapporten "Beware false prophets".
Inntektsulikhet er ikke årsaken til drapsrater, oppvekstproblemer,
kvinners status, fedme, levealder, skoleresultater eller manglende
sosial mobilitet, mener Saunders.

Les hele rapporten her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »