MENING: Avlat til SV


Barnehagesaken viser at denne regjerningen kan ta tydelige, ideologisk funderte, om enn inkonsekvente avgjørelser. Det lover ikke godt, verken for landets gründere eller kvaliteten på tjenestene det offentlige finansierer, skriver praktikant i Civita, Anne Siri Koksrud på Minervas nettsider.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »