FILOSOFI: Hayek-intervjueneFrancisco Marroquin University i Guatemala har lagt ut de komplette
intervjuene med den østerrikske økonomen og filosofen Friedrich Hayek,
gjennomført av Armen Alchian etter tildelingen av Nobelprisen i økonomi i
1974. Intervjuene, som gjøres av blant andre Alchian og
nobelprisvinneren James Buchanan, er søkbare og dekker et bredt spekter
av Hayeks tekning rundt markeder, liberalisme og demokrati.

Se alle intervjuene her. Hayek er en av tenkerne som dekkes i Lars Fr. H. Svendsens Liberalisme.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »