ARTIKKEL: The Economist om Oslo Freedom ForumThe Economist skriver i ukens utgave om Oslo Freedom Forum: "a
spectacular human-rights festival, held in Norway at the end of April,
where veterans of human-rights struggles—with a preponderance of
anti-communists and victims of harsh Islamic regimes—were invited to
tell their stories." De fortsetter: "as Western governments (including
America’s) give less priority to human rights, NGOs seem likely to play a
bigger role. And perhaps a bit of competition among them would do no
harm." Civita er en av konferansens norske støttespillere.

Les hele artikkelen her. Talene fra Oslo Freedom Forum finnes her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »