RETT: Misforståtte menneskerettigheter"Det er ingen nyhet at Stein Ørnhøi ikke er tilhenger av de klassiske,
liberale idéene. Men når han insisterer på at sosiale
menneskerettigheter er mer grunnleggende enn de sivile og liberale, har
han misforstått hvilke problemer som kan løses juridisk," skriver
praktikant i Civita, Anne Siri Koksrud, på Minerva.as.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »